Почистване на мазета и тавани София – БЕЗПЛАТНО

Почистване на мазета и тавани София – Напълно Безплатно Почистване на мазета и тавани София е услуга за безплатно изнасяне и извозване. Почистване на общи мазета. Почистване на тавани и мазета в центъра на града. Извозване на дървения, желязо, мебели буркани и други. Носачи за изнасяне на едрогабаритни боклуци от таван или мазе.

Почистване на мазета и тавани с носачи в София

Почистване на мазета и тавани Почистване на мазета и тавани се характеризира с изхвърлянето на отпадъци Извозване на въглища, дървения и стара зимнина Извозване на боклук от таван или мазе Работим със здрави чували за смет Събираме, товарим и извозваме на депо „Враждебна“