Носачи за изнасяне на разложен труп

Носачи за изнасяне на разложен труп

Носачи за изнасяне на разложен труп в София

Помощ при събиране на тленни останки от разложен покойник – изнасяне на разложен труп.

Дезинфекция на помещения и унищожаване на мухи и червей.

Изнасяне на пропити със слуз мебели.

Почистване на кръв и екстременти в центъра на събитията.

Носачи за изнасяне на разложен труп