Почистване на мазета и тавани с носачи в София

Почистване на мазета и тавани с носачи в София

Почистване на мазета и тавани

Почистване на мазета и тавани се характеризира с изхвърлянето на отпадъци

Извозване на въглища, дървения и стара зимнина

Извозване на боклук от таван или мазе

Работим със здрави чували за смет

Събираме, товарим и извозваме на депо „Враждебна“

Почистване на мазета и тавани с носачи в София